Sdružení rodičů a přátel školy FZŠ Barrandov II při PedF UK.

Pěší den a Cyklozvonění

Dobrý den!
Spolek rodičů V Remízku ve spolupráci se školou pořádá v nejbližších dnech jako doprovodnou akci projektu Bezpečné cesty do školy Pěší den a zároveň Vás zve k účasti na Cyklozvonění.

Volejbalový turnaj rodičů a učitelů

Spolek rodičů V Remízku spolu se školou chystá již 2. ročník volejbalového klání mezi rodiči a učiteli naší školy. Informace o akci z minulého roku včetně fotografií jsou umístěny na stránkách Spolku rodičů (http://www.osvremizku.cz/novinky/volejbalovy-turnaj-0). Zájemci jednotlivci či sestavené týmy z řad rodičů nechť se hlásí na e-mailovou adresu chval.m@seznam.cz. Termín přihlášení je do 20. 11. 2016.

Anketa žáků 4. ročníků

Na konci školního roku 2015/2016 byli žáci 4. ročníků dotázáni na své záměry ohledně víceletých gymnázií. Toto dotazování proběhlo v návaznosti na besedu rodičů a vedení školy k tématu výuky na druhém stupni ZŠ (http://www.osvremizku.cz/novinky/pozvanka-na-besedu) a anketu mezi rodiči (http://www.osvremizku.cz/novinky/rodicovska-anketa). Zde jsou zpracovány výsledky z těchto žákovských dotazníků.

Projekt Bezpečené cesty do školy

Dobrý den!

Chtěla bych Vás informovat o prvním výsledku projektu Bezpečné cesty do školy.

Ve čtvrtek 9.6. se na naší škola konala koordinační schůzka, na které jsme prezentovali výsledky průzkumu, který probíhal na naší škole (mapy cest do školy, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro žáky). Byl to výsledek mnohahodinové práce dětí, učitelů, kteří dělali třídní souhrny, vychovatelek školní družiny a především studentek z 8. tříd, které pracovaly na souhrnu za celou školu a přípravě prezentace. Výsledek této práce najdete na našich webových stránkách v kolonce Projekty.

Jedenáctý papírový den

Dobrý den!

Občanské sdružení V Remízku uspořádalo ve středu 8. 6. 2016 již jedenáctý PAPÍROVÝ DEN. PAPÍROVÝ DEN je soutěž ve sběru papíru pro všechny třídy FZŠ a MŠ Barrandov II.
Celkem se nasbíralo 5.747kg papíru a to je třetí nejúspěšnější Papírový den v naší historii.

Všem moc děkujeme!

Všechny třídy, které nasbíraly více než 200 kg se mohou v pátek těšit na mufiny, třídy na prvních třech místech na dortové zákusky.

Knížkování

small_knizkovani_2016_0.jpg
Dobrý den!

Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši spolupráci na akci Knížkování s Občanským sdružením. Dostali jsme od Vás spoustu zajímavých knížek, které potěšily zase další čtenáře. Celkem jsme akcí získali 4.002,- Kč. Zbylé dětské knihy nabídneme ještě školní družině. Zbylé knihy pro dospělé zřejmě znovu nabídneme na dalším knížkování.

Úprava vstupních prostor školy

Ve fotogalerii je možné shlédnout nové úpravy vstupních prostor školy, na kterých se naše sdružení podílelo. I díky vaší podpoře se nám tak povedlo podle našeho návrhu zase o něco vylepšit prostředí, ve kterém děti tráví spoustu svého času. Rodičům a ostatním návštěvníkům školy pomůže značení usnadnit orientaci v budově.

Rodičovská anketa

V lednu 2016 uspořádal Spolek rodičů V Remízku spolu s vedením školy besedu o druhém stupni. Cílem besedy bylo prodiskutovat možnosti rozvoje výuky v situaci, kdy na základní škole zůstává stále více dětí z důvodů nárůstu příslušných populačních ročníků a omezených kapacit víceletých gymnázií. Na besedě byla dohodnuta potřeba zmapování názorů vícero rodičů formou ankety a názorů žáků aktuálních 5. ročníků formou dotazníku. Výsledky těchto šetření jsou zpracovány v přiložených dokumentech.

Velikonoční pomlázkování

medium_plakat_2016-velikonoce.jpg

Dobrý den!

Chtěla bych Vám všem poděkovat za podporu, kterou jste věnovali našemu Spolku rodičů V Remízku.

Výsledky papírového dne

Dobrý den,

děkujeme všem rodičům i dětem za podporu a spolupráci při sběru papíru. Všechny třídy které nasbíraly více než 200kg se mohou těšit na muffiny, první tři nejlepší dostanou opět dort.

Výsledky jsou v přiložené tabulce.

Ještě jednou všem velké díky!
medium_vysledky_12.jpg

Pages

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800