Sdružení rodičů a přátel školy FZŠ Barrandov II při PedF UK.

Poděkování - Vánoční trhy

medium_bazar2016.jpg
Dobrý den!

Chtěla bych Vám všem poděkovat za Vaši podporu našemu vánočnímu trhu.

Hokejová hala na Barrandově?

ZRUŠÍ NAŠIM DĚTEM HŘIŠTĚ KVŮLI HOKEJOVÉ HALE?
V UL. GRUSSOVA JE VHODNÝ NEVYUŽITÝ PROSTOR A DĚTEM BY MOHLA HŘIŠTĚ I BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY ZŮSTAT.
ČTĚTE, PROSÍM, NÍŽE:

Členská schůze

Zveme vás na členskou schůzi Spolku rodičů V Remízku, která se uskuteční v pondělí 7. 11. 2016 v 17.30 hod ve budově FZŠ a MŠ Barrandov II (místo bude ještě upřesněno).

Na setkání rádi přivítáme i ty rodiče, kteří se nechtějí stát členy spolku, ale byli by ochotni nám pomoct s organizací našich akcí.

pozvanka_a_program_2.pdf (139.7 KB)

Výsledky papírového dne

POPRVÉ nám pršelo, takže velké díky patří všem, kteří v tom nečase pomáhali vážit a nakládat - vychovatelkám z družiny, učitelům, rodičům i deváťákům. POPRVÉ ale také všechny třídy nasbíraly alespoň minimální množství papíru. Nebyla žádná třída, která by nepřinesla nic. A také přispěli učitelé vyřazenými cvičebnicemi angličtiny.

Většina tříd dokonce nasbírala VÍCE NEŽ 100 KG papíru. Méně nasbíralo pouze 6 tříd a z toho dvě se 100 kg hodně přiblížily.

Nasbíralo se NEJVÍC PAPÍRU v historii konání Papírových dnů - celkem 7.126 kg.

Kultivace průchodu u knihovny

V úterý 4.11. 2016 se na základě iniciativy senátora za Prahu 5 - Mgr. V. Lásky, konala schůzka, jejímž cílem bylo vyřešit nevyhovující stav průchodu u Městské knihovny. Dlouhodobě je tento prostor hodnocený jako nevyhovující, v probíhajícím projektu Bezpečné cesty do školy se umístil na pátém místě. Zápis z této schůzky přikládáme, stejně jako newsletter, ve kterém se o tomto problému také píše.

Papírový den

Spolek rodičů V Remízku pořádá ve středu 19. 10. 2016 od 7:15 - 8:00 hod. dvanáctý PAPÍROVÝ DEN. PAPÍROVÝ DEN je soutěž ve sběru papíru pro všechny třídy FZŠ a MŠ Barrandov II. Děti mohou odevzdávat svázané balíky sběrového papíru v uvedený den ráno před začátkem vyučování. Sběr bude probíhat U RAMPY JÍDELNY. Děti odevzdají balíky označené popiskou se jménem dítěte a třídou, kterou dítě navštěvuje. Po převážení odevzdaného papíru bude na popisky dopsána váha odevzdaného papíru, jednotlivá data se sečtou a bude vyhodnocena nejlepší třída.

Pěší den a Cyklozvonění

Dobrý den!
Spolek rodičů V Remízku ve spolupráci se školou pořádá v nejbližších dnech jako doprovodnou akci projektu Bezpečné cesty do školy Pěší den a zároveň Vás zve k účasti na Cyklozvonění.

Volejbalový turnaj rodičů a učitelů

Spolek rodičů V Remízku spolu se školou chystá již 2. ročník volejbalového klání mezi rodiči a učiteli naší školy. Informace o akci z minulého roku včetně fotografií jsou umístěny na stránkách Spolku rodičů (http://www.osvremizku.cz/novinky/volejbalovy-turnaj-0). Zájemci jednotlivci či sestavené týmy z řad rodičů nechť se hlásí na e-mailovou adresu chval.m@seznam.cz. Termín přihlášení je do 20. 11. 2016.

Anketa žáků 4. ročníků

Na konci školního roku 2015/2016 byli žáci 4. ročníků dotázáni na své záměry ohledně víceletých gymnázií. Toto dotazování proběhlo v návaznosti na besedu rodičů a vedení školy k tématu výuky na druhém stupni ZŠ (http://www.osvremizku.cz/novinky/pozvanka-na-besedu) a anketu mezi rodiči (http://www.osvremizku.cz/novinky/rodicovska-anketa). Zde jsou zpracovány výsledky z těchto žákovských dotazníků.

Projekt Bezpečené cesty do školy

Dobrý den!

Chtěla bych Vás informovat o prvním výsledku projektu Bezpečné cesty do školy.

Ve čtvrtek 9.6. se na naší škola konala koordinační schůzka, na které jsme prezentovali výsledky průzkumu, který probíhal na naší škole (mapy cest do školy, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro žáky). Byl to výsledek mnohahodinové práce dětí, učitelů, kteří dělali třídní souhrny, vychovatelek školní družiny a především studentek z 8. tříd, které pracovaly na souhrnu za celou školu a přípravě prezentace. Výsledek této práce najdete na našich webových stránkách v kolonce Projekty.

Pages

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800