Bezpečná cesta do školy

Rádi bychom Vás seznámili s prvním hmatatelným výstupem z projektu Bezpečné cesty do školy.

Níže naleznete Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na úpravu křižovatky ulic V Remízku X U Akátů. Toto Oznámení můžete nalézt také na úřední desce ÚMČ Praha 5 http://archiv.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=1731

Znamená to, že po všech peripetiích je konečně na dohled úprava prvního problémového místa, které jsme v projektu vytipovali. Podle popisu v Oznámení by měla být úprava křižovatky provedena tak, jak bylo zpracováno ve studii. Tu si můžete prohlédnou na našich stránkách v projektech. Vybudováno bude i 6 kolmých parkovacích míst.

Jsme skutečně rádi, že naše společné úsilí konečně začíná přinášet reálné výsledky vedoucí ke zlepšení okolí naší školy.
Bára Tesková
oznameni_zahajeni.pdf (210.46 KB)

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800