Členská schůze 15.10.2019

Spolek rodičů V Remízku, z.s. Vás zve na

9. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ V REMÍZKU

Datum konání: úterý 15.10.2019 v 17.00 hodin

Místo konání: FZŠ V Remízku - družina u vrátnice

Program:

1. Zahájení
2. Představení kandidátů a volba členů Výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku
3. Schválení rozpočtů na r. 2020
4. Schválení čerpání rozpočtu za r. 2019 včetně Výroční zprávy za r. 2018/2019
5. Schválení čerpání rozpočtu k 30.9.2019
6. Schválení závěrečných zpráv k poskytnutým grantům
7. Schválení plánovaných akcí
8. Plán nejbližších cílů činnosti
9. Diskuse, připomínky, podněty, návrhy, požadavky
10. Úkoly
11. Závěr

Kateřina Bejčková
předsedkyně
OS V Remízku

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800