Velikonoční pomlázkování 9.4.2019

Jménem Spolku rodičů V Remízku Vám tímto velmi děkujeme za Vaši podporu tradičního Velikonočního pomlázkování!

V letošním roce se podařilo vybrat celkem 13.033,- Kč!!! Moc děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a podpořili nás koupí výrobků dětí z družin anebo dobrot, které pekly převážně nadšené paní družinářky s dětmi.

Velký dík patří také Vám všem, kteří jste nakoupili suroviny! Velmi si toho ceníme!

Pokud Vás zajímají fotografie z Pomlázkování, brzo je najdete na našich webových stránkách www.osvremizku.cz.

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800