Volejbalový turnaj

V sobotu 24. listopadu 2018 se konal již 4. ročník volejbalového turnaje rodičů a zaměstnanců školy pořádaný naším spolkem. Stejně jako v minulých dvou letech bylo pět týmů, tři rodičovské a dva učitelské. Pouze třídě 2.D se podařilo sestavit komplet třídní tým, což si zaslouží mimořádnou gratulaci a je to výzva pro ostatní třídy pro příští rok. V dalších dvou rodičovských týmech byli promícháni rodiče žáků z různých tříd, v týmu 4.C a kol. byl též jeden tatínek ze ZŠ na Chaplinově náměstí.
Výsledné pořadí bylo následující: 1. 4.C a kol., 2. učitelé I, 3. učitelé II, 4. 5.D a kol., 5. 2.D.
Všem účastníkům děkujeme za bojovnost a ochotu strávit volejbalem část sobotního dne. Věříme, že za rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu.
Martin Chvál

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800