Archiv novinek

Projekt Bezpečené cesty do školy

Dobrý den!

Chtěla bych Vás informovat o prvním výsledku projektu Bezpečné cesty do školy.

Ve čtvrtek 9.6. se na naší škola konala koordinační schůzka, na které jsme prezentovali výsledky průzkumu, který probíhal na naší škole (mapy cest do školy, dotazníky pro rodiče, dotazníky pro žáky). Byl to výsledek mnohahodinové práce dětí, učitelů, kteří dělali třídní souhrny, vychovatelek školní družiny a především studentek z 8. tříd, které pracovaly na souhrnu za celou školu a přípravě prezentace. Výsledek této práce najdete na našich webových stránkách v kolonce Projekty.

Na schůzku se kromě zástupců naší školy (p. ředitel, p. uč. Vaněk, pí. Martišová a Jungmannová) dostavili p. senátor Láska, vedoucí odboru dopravy MČ Praha 5 ing. Růžička, ing. Horatius z odd. územního rozvoje MČ P5, ing. Havelka z odd. rozvoje dopravy MHMP, ing. arch. Frejlachová z IPR, kpt. ing. Břeský a nprap. Holcmanová z Policie ČR, Bc. Lazar z Městské policie, ing. Sechter z TSK, ing. Syrový - dopravní projektant, který bude navrhovat úpravy kolem školy a za Pražské matky pí. Syrová a Klimešová. Zástupce starosty MČ P5 Mgr. Šolle se bohužel na schůzku nestihl dopravit kvůli dopravnímu kolapsu v ul. K Barrandovu, takže s ním jsem výsledky schůzky probrala na samostatném jednání 13.6.

Výsledkem schůzky bylo rozhodnutí, že dopravní projektant navrhne následující úpravy:

1/ přeřešení celé přístupové cesty do školy od konečné bus 170

2/ úprava přechodu na Trnkovo nám. pod školou v ul. Voskovcova

3/ úprava křižovatky U Akátů x V Remízku a parkování v ul. V Remízku

4/ úprava přechodu u konečné tramvaje včetně prověření možnosti zabezpečení přechodů přes koleje

Jako samostatný bod byl vyčleněn průchod u knihovny, jehož řešení si vzal za své p. senátor Láska. Předběžně jsme se domluvili na zrušení všech nik, kde se dá spát a zákoutí, kde si lze ulevit. Stěny průchodu by měly být rovné, strop snížený se zapuštěnými svítidly a případnou kamerou. Celý průchod by pak měl být výtvarně pojednán (např. jako trafostanice u zastávky bud 170 nad Barrandovským mostem).

Na podzim nás čekají další schůzky a konzultace nad navrženým řešením úprav, o kterých vás budeme samozřejmě také informovat.

Moc děkujeme všem za Vaši podporu této akci a doufám, že přinese pozitivní změnu nejen nám ze školy, ale celé přilehlé oblasti Barrandova.

Barbora Tesková
Spolek rodičů V Remízku

Jedenáctý papírový den

Dobrý den!

Občanské sdružení V Remízku uspořádalo ve středu 8. 6. 2016 již jedenáctý PAPÍROVÝ DEN. PAPÍROVÝ DEN je soutěž ve sběru papíru pro všechny třídy FZŠ a MŠ Barrandov II.
Celkem se nasbíralo 5.747kg papíru a to je třetí nejúspěšnější Papírový den v naší historii.

Všem moc děkujeme!

Všechny třídy, které nasbíraly více než 200 kg se mohou v pátek těšit na mufiny, třídy na prvních třech místech na dortové zákusky.

medium_vysledky_14.jpg

Knížkování

small_knizkovani_2016_0.jpg
Dobrý den!

Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši spolupráci na akci Knížkování s Občanským sdružením. Dostali jsme od Vás spoustu zajímavých knížek, které potěšily zase další čtenáře. Celkem jsme akcí získali 4.002,- Kč. Zbylé dětské knihy nabídneme ještě školní družině. Zbylé knihy pro dospělé zřejmě znovu nabídneme na dalším knížkování.

Potěšil nás velký zájem především ze strany dětí i jejich rodičů.

Zvláštní poděkování opět patří všem, kdo se na organizaci celé akce podíleli.

Fotky z akce najdete v záložce fotogalerie.

Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši podporu a spolupráci.

S pozdravem
Barbora Tesková

Úprava vstupních prostor školy

Ve fotogalerii je možné shlédnout nové úpravy vstupních prostor školy, na kterých se naše sdružení podílelo. I díky vaší podpoře se nám tak povedlo podle našeho návrhu zase o něco vylepšit prostředí, ve kterém děti tráví spoustu svého času. Rodičům a ostatním návštěvníkům školy pomůže značení usnadnit orientaci v budově.

Pracujeme společně se senátorem p.Láskou na výměně úzkých dveří v centrálním vstupu do budovy a opatřením štítu školy antigraffiti nátěrem. V současné době čeká odbor majetku a investic MČ Praha 5 na zpracování cenové nabídky, jakmile ji dostanou, budou se řešit dašlí kroky k úspěšné realizaci.

Rodičovská anketa

V lednu 2016 uspořádal Spolek rodičů V Remízku spolu s vedením školy besedu o druhém stupni. Cílem besedy bylo prodiskutovat možnosti rozvoje výuky v situaci, kdy na základní škole zůstává stále více dětí z důvodů nárůstu příslušných populačních ročníků a omezených kapacit víceletých gymnázií. Na besedě byla dohodnuta potřeba zmapování názorů vícero rodičů formou ankety a názorů žáků aktuálních 5. ročníků formou dotazníku. Výsledky těchto šetření jsou zpracovány v přiložených dokumentech. Jedná se o prezentaci i s porovnáním názorů rodičů a žáků a dále o souhrn názorů rodičů na jednu otevřenou otázku.

anketa_5_rocniky_final_0.pdf (1.15 MB)
odpovedi_na_otazku_q15_final.pdf (240.55 KB)

Velikonoční pomlázkování

medium_plakat_2016-velikonoce.jpg

Dobrý den!

Chtěla bych Vám všem poděkovat za podporu, kterou jste věnovali našemu Spolku rodičů V Remízku.

Během Velikonočního pomlázkování jsme získali z dobrovolných příspěvků celkem 17.742,- Kč, což je nejlepší výsledek za celou dobu, kdy akci organizujeme. Proto chci moc poděkovat všem, kteří si u nás vybrali z velikonočních drobností a dobrot.

Velké díky směřují ke všem našim pekařkám, dodavatelům surovin, výrobcům drobných dárků a samozřejmě dětem a paním vychovatelkám ze školní družiny. Také moc děkujeme všem, kdo přišli pomáhat s prodejem, který se tentokrát, vzhledem k probíhající stavbě, odehrával za poněkud ztížených podmínek . V době, kdy se řady ochotných prodejců tenčí, si vážíme každé pomocné ruky.

Fotagrafie z akce jsou již vložené!

Přeji všem, ať už koněčně přijde jaro, abychom si v pohodě mohli užít Velikonoce!

Barbora Tesková
OS V Remízku

Výsledky papírového dne

Dobrý den,

děkujeme všem rodičům i dětem za podporu a spolupráci při sběru papíru. Všechny třídy které nasbíraly více než 200kg se mohou těšit na muffiny, první tři nejlepší dostanou opět dort.

Výsledky jsou v přiložené tabulce.

Ještě jednou všem velké díky!
medium_vysledky_12.jpg

Anketa k výuce na druhém stupni

Vážení rodiče,

v poslední době projevili rodiče žáků zejména z 5. ročníků zájem o diskusi s vedením školy na téma koncipování výuky na druhém stupni. Vedení školy tuto diskusi vítá. Za tímto účelem se 6. ledna 2016 uskutečnila společná beseda. Na této besedě bylo dohodnuto, že je potřeba získat názory od co největšího množství rodičů prostřednictvím ankety. Přestože se téma aktuálně týká především rodičů žáků 5. ročníků, budeme rádi, když nám své odpovědi poskytnou i rodiče žáků z jiných ročníků. Pro rodiče žáků z vyšších ročníků budou některé otázky nerelevantní, vaše odpovědi budou interpretovány jako přání, kdybyste danou volbu mohly znovu učinit. Výsledky chce vedení školy využít k dlouhodobějšímu plánování výuky na druhém stupni naší školy.

Některé z otázek se vztahují i k případnému plánovanému odchodu Vašeho dítěte na víceleté gymnázium. I v případě, že se chystáte tento krok udělat, budou pro nás Vaše odpovědi mimořádně cenné, protože při plánování výuky chceme myslet i na děti, kterým se tento odchod nepodaří kvůli vzrůstajícímu počtu dětí v jejich věkové kategorii a omezené kapacitě míst na víceletých gymnáziích.

Vyplnění ankety je anonymní. Odpovědi na některé otázky můžete nalézt společně se svým dítětem, ale není to nutné. Žáci 5. ročníků dostanou shodně zaměřenou anketu, jen otázky budou formulovány způsobem přiměřenějším jejich věku a zkušenostem. Žáci ostatních ročníků budou vyplňovat jiný dotazník na konci roku a na jejich vzdělávací přání se jich pak též dotážeme.

Anketa je k dispozici pro elektronické vyplnění zde:

https://docs.google.com/forms/d/1Kqw4vsId3Re57rAooMprPUv4TsJ1V9wjkeetrFB...

Vyplnění Vám nezabere více než 15 minut. Sběr dat bude uzavřen 15. 2. 2016. S výsledky budete seznámeni na webových stránkách školy do 15.3. 2016.

Papírový den 16.2.

Dobrý den!

Občanské sdružení V Remízku pořádá v úterý 16. 2. 2016 od 7:15 - 8:00 hod. jubilejní desátý PAPÍROVÝ DEN. PAPÍROVÝ DEN je soutěž ve sběru papíru pro všechny třídy FZŠ a MŠ Barrandov II. Děti mohou odevzdávat svázané balíky sběrového papíru v uvedený den ráno před začátkem vyučování. Sběr bude probíhat U RAMPY JÍDELNY. Děti odevzdají balíky označené popiskou se jménem dítěte a třídou, kterou dítě navštěvuje. Po převážení odevzdaného papíru bude na popisky dopsána váha odevzdaného papíru, jednotlivá data se sečtou a bude vyhodnocena nejlepší třída. Nejlepší třídy budou odměněny sladkou odměnou – dortem.

Odevzdávat je možné pouze papír, který sběrny vykupují. Je to kancelářský papír, novinový papír, časopisy a letáky. Sběr nesmí obsahovat např. obálky s okénky, znečištěný nebo vlhký papír, kartóny ani knihy.
Výtěžek z akce bude použit na plánované aktivity občanského sdružení V Remízku.

Budeme rádi za každou ruku, která by nám mohla pomoct při manipulaci s balíky (vybírání od dětí, vážení, nakládání)

Předem děkujeme
Barbora Tesková
OS V Remízku

Pozvánka na besedu

Připravili jsme besedu pro rodiče a zástupce školy o rozvoji a rozšíření výuky na druhém stupni. Více informací naleznete v pozvánce níže.

pozvinka_beseda.pdf (594.3 KB)

Poděkování za Vánoční pečení

Chceme vám všem moc poděkovat za vaši podporu naší akci Vánoční pečení s Občanským sdružením.

Na čtvrtém ročníku jsme mohli nabízet jak zavedené a oblíbené výrobky (perníčky z družiny, občerstvení od maminek) tak i novinky ať už z družiny, od šikovných rodičů nebo od zaměstnanců školy, jejichž zájmu a pomoci si obzvlášť ceníme. Poděkovat chci také těm maminkám, které se ve dvou dnech vystřídaly za stoly se zbožím a prodávaly a prodávaly.

Zájem dětí i rodičů o nabízené dobroty a výrobky nás moc potěšil. Opět jsme téměř vše prodali a našemu sdružení tak přibylo na účtu úžasných 16.267,- Kč.

Pokud Vás zajímají fotky z akce, budou co nevidět v záložce Fotogalerie.

Přeji všem krásné vánoce i celý příští nový rok!

Barbora Tesková

Volejbalový turnaj

V sobotu 21. listopadu 2015 uspořádal Spolek rodičů V Remízku spolu se školou volejbalový turnaj rodičů a zaměstanců školy. Za rodiče se akce zúčastnily tři týmy, zaměstanci školy sestavili jeden tým. Boje byly vyrovnané, nasazení veliké, děti fandily až uši zaléhaly :-)
Týmy rodičů byly promíchány ze zástupců různých tříd. Názvy týmů jen přibližně odpovídají zastoupení rodičů reprezentujících dané třídy. Pořadí bylo následující: 1. tým 2.D (5.C), 2. tým zaměstnanců školy, 3. tým 4.B a 5.A, 4. tým 2.A a 3.E.

Všem účastníkům děkujeme a věříme, že jsme letos založili pěknou tradici ve které budeme v následujících letech pokračovat, třeba v ještě hojnějším počtu.

Fotky z akce jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Pozvánka na členskou schůzi

Dobrý den!

Chtěli bychom vás pozvat na členskou schůzi OS V Remízku, která se koná 30.11. 2015 viz pozvánka níže.
Další podklady k bodům, které se budou projednávat vložíme v příštích dnech.

pozvanka.pdf (23.69 KB)

Příprava vánočního trhu

medium_w10_bazar2015-peceni.jpg
Dobrý den!

Společně se školní družinou začínáme připravovat letošní vánoční trh. Bude ve dnech 2. a 3.12. 2015 od 12.30 do 17.30 hod.

Jako každý rok bych Vás chtěla požádat o pomoc s přípravou i prodejem. Prosím, dejte nám nejlépe emailem vědět, kdy můžete přijít pomoct s prodejem případně jaký materiál můžete nakoupit či jinak zajistit. Nakoupené suroviny je nejlepší nechat na vrátnici školy s označením "OS V Remízku"

Pro družinu potřebujeme:

- 12 kg hladké mouky
- 10 kg cukru moučka
- 20 ks vanilkových cukrů
- 10 ks prášku do pečiva
- 2 sklenice medu
- sklenici vlašských ořechů (stačí i "drť")
- marmeládu na linecké pečivo
- barevné sypání a jiné ozdoby na perníčky
- vánoční koření - hřebíček, badyán, celá skořice
- zbytky vln na výrobu "bambuláků"
- zbytky hezkých látek na výrobu sáčků na bylinky apod.
- dárkové sáčky (celofánové nebo jiné hezké průhledné)
- vánoční stužky

Samozřejmě přivítáme jakékoliv Vaše výrobky a příspěvky k trhu včetně tradičně nabízeného občerstvení v podobě vánoček, štrúdlů, perníků a dalších laskomin - i slaných.

S pozdravem a díky za spolupráci

Barbora Tesková

Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj rodičů a učitelů

spolek rodičů V Remízku spolu se školou chystá 1. volejbalové klání mezi rodiči a učiteli naší školy. Patrně se bude jednat o menší turnaj. Zatím to vypadá na 4 – 5 týmů. Zájemci jednotlivci či sestavené týmy z řad rodičů nechť se i nadále hlásí na e-mailovou adresu chval.m@seznam.cz.
Akce se uskuteční v sobotu 21. 11. 2015 v tělocvičnách naší školy. Hrát bychom mohli začít v 9:00, s registrací mezi 8:30 a 8:45.
Termín přihlášení je posunut do 12. 11., aby případné domluvy mohly proběhnout i na třídních schůzkách 11. 11.
Do předmětu e-mailu napište VOLEJBAL, prosím uveďte i třídu Vašeho dítěte či dětí. Dále prosím připište, jak zdatní volejbalisté jste:
a) hraji nebo ještě nedávno jsem hrál(a) závodně
b) hraji pravidelně rekreačně (cca kadý týden)
c) hraji příležitostně (tak 3krát do roka)
d) moc nehraji, ale mám chuť si zahrát
Chceme přizvat co nejvíce rodičů, kteří mají chuť se do tohoto klání zapojit. Kdo by nechtěl hrát, přijďte fandit.

Na sportovní setkání se těší za spolek rodičů V Remízku
Martin Chvál

Výsledky papírového dne

Dobrý den,

musíme vám všem moc poděkovat za vaši podporu našim akcím. Tento devátý Papírový den byl skutečně rekordní a dodávka na svoz sběru se musela 3x otočit aby všechno, co jste přinesli, odvezla.

Všechny třídy, které nasbíraly více než 200 kg se mohou v pátek těšit na mufiny, třídy na prvních místech na dortové zákusky.

Ještě jednou děkujeme a dětem přejeme ať jim chutná :-)

medium_vysledky_11.jpg

Schůzky se zástupci ÚMČ Prahy 5

V minulém týdnu proběhla další schůzka se zástupci Prahy 5 panem Homolou a panem Šollem, zástupcem starosty MČ Praha 5. Navazovala na dvě schůzky v říjnu, na které byly pozváni zástupci našeho OS - schůzka neziskových organizací působících na Praze 5 se senátorem Václavem Láskou a schůzka zástupců našeho OS s p. Homolou, referentem oddělení občanské společnosti ÚMČ Praha 5. Na obou schůzkách jsme se snažili získat podporu pro řešení problémů, které byly mj. prezentovány na schůzce mluvčích tříd. Zápisy ze všech tří schůzek jsou k nahlédnutí níže.
2015_10_13_schuzka_senator_laska.pdf (120.79 KB)
2015_10_15_umc_p5_p_homola.pdf (126.86 KB)
2015_11_15_umc_p5_mgr_solle.pdf (128.95 KB)

Papírový den 4.11.2015

Občanské sdružení V Remízku pořádá ve středu 4.11.2015 od 7:15 - 8:00 hod. první PAPÍROVÝ DEN v tomto školním roce. PAPÍROVÝ DEN je soutěž ve sběru papíru pro všechny třídy FZŠ a MŠ Barrandov II. Děti mohou odevzdávat svázané balíky sběrového papíru v uvedený den ráno před začátkem vyučování. Sběr bude probíhat U RAMPY JÍDELNY. Děti odevzdají balíky označené popiskou se jménem dítěte a třídou, kterou dítě navštěvuje. Po převážení odevzdaného papíru bude na popisky dopsána váha odevzdaného papíru, jednotlivá data se sečtou a bude vyhodnocena nejlepší třída. Nejlepší třídy budou odměněny sladkou odměnou – dortem.

Odevzdávat je možné pouze papír, který sběrny vykupují. Je to kancelářský papír, novinový papír, časopisy a letáky. Sběr nesmí obsahovat např. obálky s okénky, znečištěný nebo vlhký papír, kartóny ani knihy.
Výtěžek z akce bude použit na plánované aktivity Občanského sdružení V Remízku.

Pokud nám někdo můžete přijít pomoct s vybíráním a nakládáním papíru budeme moc rádi. Papír se vybírá 7.15 - 8.00 a nakládá většinou 8.00 - 8.45 a pak druhá várka cca 10.00 - 10.45.

Děkujeme

Zažít Barrandov jinak

Dobrý den!

Naše premiérová účast na sobotním setkání barrandovských sousedů zažít Barrandov jinak se vydařila. Podzimní perníčky, které vyrobily děti z družiny a slečny z kurzu vaření pana učitele Baudyše slavily mimořádný úspěch a my jsme za ně obohatili naše konto o 1.910,- Kč. Součást našeho stánku byl i prezentační panel školní družiny s fotoseriálem o vzniku velkých loutek Macha, Šebestové a Jonatána, který si mnoho návštěvníků se zaujetím studovalo a některé děti se na fotkách také našly.

Děkujeme organizátorům za pozvání na akci, všem výrobcům perníčků a také všem Vám, kteří jste nás jejich koupí podpořili.

Fotografie z akce najdete v záložce Fotografie :-)

S pozdravem

Barbora Tesková

Stojany na kola

medium_dscf5550.jpg

Také díky Vaší podpoře a ve spolupráci se školou se podařilo instalovat 3 ks stojanů na kola v areálu školy. Instalace proběhla začátkem prázdnin. Stojany jsou umístěné pod střechou u nového centrálního vstupu tak, aby na kola a koloběžky nepršelo a zároveň tak, aby byly kontrolovatelné z nové vrátnice.

Finanční náklady ze strany školy byly 20.000,- Kč, ze strany OS V Remízku pak 14.400,- Kč. Návrh řešení byl ze strany OS zdarma.

Pages

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800