Podpořte nás

Velmi děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům Spolku rodičů V Remízku za pochopení a laskavou finanční i jinou pomoc. Díky vám můžeme podpořit školní i mimoškolní aktivity našich děti, využití jejich volného času v prostorách školy, podílet se na zlepšení prostředí školy a utužit vztahy mezi školou, rodiči a žáky.

Číslo účtu:   2842536329/0800

Dárci, kteří přispějí finančním darem Spolku rodičů V Remízku, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800