Projekty

Akce za rok 2019 a 2020

Rok 2019 a 2020 se nesl v duchu omezení všech aktivit a samozřejmě se dotkl i našeho spolku.
V přiloženém dokumentu je souhrn všeho, na čem jsme se v posledních dvou letech podíleli. Některé projekty ještě dobíhají z předchozích let, některé byly zdárně dokončeny.
Věříme, že se nám podaří navázat tam, kde jsme skončili a obnovíme od nového školního roku všechny oblíbené akce tak jak je znáte.

Průběžná zpráva za rok 2019 - 2020

Návrh na úpravy okolí školy

Níže je možno nahlédnout do návrhů pro participativní rozpočet Prahy, které podal náš spolek. První se týká stromů v kruhových trávnících u školy a druhý prostoru u hřiště na konečné tramvaje. Za jakoukoliv jejich podporu budeme moc rádi.

kruhy_pro_stromy.pdf (2.22 MB)
francie_na_barrandove.pdf (2.07 MB)

Úprava křižovatky Voskovcova x Wassermannova (u pizzerie Kaskády)

O nutnosti řešení také této křižovatky, která nebyla vybrána do projektu BCŠ, jsme zavedli řeč při závěrečné schůzce nad projektem BCŠ. Pro MČ Praha 5 jsme zpracovali podklady včetně možných variant řešení. Následně MČ Praha 5 zadala vypracování projektu úprav této křižovatky. Nedojde sice k optimálnímu řešení, kterým je přestavba na kruhový objezd, nicméně navržená řešení křižovatku alespoň zpřehlední a také zkrátí trasy pro přecházení chodců. Navržené řešení najdete pod tímto textem.

Úprava této křižovatky bude realizována zřejmě již letos (2017).

Stojany na kola a koloběžky

Stojany na kola a koloběžky u vstupu do školy

Výměna úzkých vstupních dveří do školy

V souvislosti se zateplením budovy školy došlo také k výměně starých vstupních dveří v kovových rámech za dveře nové v rámech plastových. Bohužel nikoho z projektantů nebo stavební firmy nenapadlo, že plastové rámy jsou o dost širší, než kovové. Při zachování původní šířky otvoru se tak otvíratelná část zúžila na šířku 57 cm!!!

Projekt Bezpečné cesty do školy

Dobrý den!

V pátek 25.11.2016 bude na naší škole ukončena první etapa projektu Bezpečné cesty do školy. Projektant předá vypracovanou studii s návrhy řešení škole a ta dále MČ Praha 5 a Magistrátu. Tyto úřady pak budou zajišťovat realizaci navržených řešení.

Kultivace průchodu u knihovny

V úterý 4.11. 2016 se na základě iniciativy senátora za Prahu 5 - Mgr. V. Lásky, konala schůzka, jejímž cílem bylo vyřešit nevyhovující stav průchodu u Městské knihovny. Dlouhodobě je tento prostor hodnocený jako nevyhovující, v probíhajícím projektu Bezpečné cesty do školy se umístil na pátém místě. Zápis z této schůzky přikládáme, stejně jako newsletter, ve kterém se o tomto problému také píše.

Rodiče vítáni

small_rv.jpg
Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Proto společnost EDUin (obecně prospěšná společnost, která usiluje o to, aby se téma vzdělávání stalo celospolečenským tématem) založila značku "Rodiče vítáni", značku pro školy otevřené rodičům.

Pages

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800