Projekt Bezpečné cesty do školy

Dobrý den!

V pátek 25.11.2016 bude na naší škole ukončena první etapa projektu Bezpečné cesty do školy. Projektant předá vypracovanou studii s návrhy řešení škole a ta dále MČ Praha 5 a Magistrátu. Tyto úřady pak budou zajišťovat realizaci navržených řešení.

V souvislosti s tím jsme pro vás připravili Představení navržených úprav. Výkresy navržené dopravní studie budou na panelech ve vstupním vestibulu školy (u vstupu ke schodišti do školního divadla) ve středu 23.11.2016 od 16.30hod. (v době konání třídních schůzek). Komentář k nim pak bude zajištěn v době 16.30 - 17.00 a pak od ukončení třídních schůzek na prvním stupni cca 17.45 - 19.00 hod.

bcs-dopravni_studie.pdf (10.17 MB)
bcs_zapis_schuzka_2016_11_03.pdf (138.28 KB)
skolni_plan_mobility.pdf (286.9 KB)

Ze šesti míst navržených v projektu BCŠ k úpravě byly do realizace vybrány tři:
- přechod ulice Voskovcova pod školou
- křižovatka ulic V Remízku X U Akátů
- celá trasa od konečné autobusu ke škole (kolem knihovny)

Realizace zřejmě proběhne o prázdninách 2018/2019

O realizaci dalších dvou míst, které nejsou tak finančně náročné (přechod u konečné tramvaje, křižovatka Voskovcova X Peškova), jednáme s MČ Praha 5 i MHMP.

Šesté místo - kruhový objezd na křižovatkách ulic Voskovcova X Štěpařská (u Alberta), je pro svou finanční náročnost zatím pouze ve stadiu naznačeného řešení, nicméně např. ze strany odboru dopravy MČ Praha 5 je chápán jako ideální řešení. Jeho realizaci se pochopitelně také budeme snažit prosadit.

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800