Zábavná logika

nove_logo_mc_p5.jpgKroužek Zábavné logiky

Na naší škole začal ve školním roce 2012/2013 pracovat kroužek Zábavné logiky, který vedla pí. uč. Lenka Prixová. Kroužek probíhal 1 x týdně pro skupinu 10 dětí z přípravných a prvních tříd.
Protože mezi dětmi i jejich rodiči byl o kroužek velký zájem, požádala pí. uč. Prixová naše sdružení o pomoc při získání grantu MČ Praha 5 na nákup materiálového vybavení pro kroužek tak, aby mohl být otevřen pro více dětí. O grant jsme zažádali na jaře 2013, ale bohužel jsme jej nezískali.
Nicméně v létě 2013 jsme se pokusili pro tento záměr získat podporu přímo Městské části Praha 5 a ve spolupráci s Mgr. Kulíškovou, vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 5, se nám povedlo získat dar na nákup vybavení pro kroužek.
Od září 2013 tak bylo možné kroužek otevřít pro tři skupiny dětí z přípravných, prvních a druhých tříd, od února se pak přidala ještě skupina čtvrtá.
Protože bychom byli rádi, kdyby větší děti, které už kroužek navštěvovaly v něm mohly pokračovat i v následujících letech a aby bylo zároveň možné mít otevřený kroužek i pro menší děti, zažádali jsme opět na jaře 2014 o grant na další vybavení kroužku pro starší děti.

Co se v kroužku děje?

Kroužek Zábavné logiky má za cíl rozvíjet u dětí schopnost logického myšlení a strategického uvažování. Děti se přirozeně formou hry učí logicky myslet. V kroužku řeší individuálně nebo ve skupinkách různé logické úlohy. K tomu jsou využity materiály z Centra nadání, se kterým lektor kroužku spolupracuje (http://www.centrumnadani.cz/centrum-nadani/o-nas.html), dále netradiční úlohy, hlavolamy, úlohy z odborné literatury, z matematických soutěží (např. Klokan) a některá prostředí z matematiky pana profesora Hejného (např. Autobus, Had, Pyramidy…). Kroužek je podpůrným projektem v zavádění této metody výuky matematiky na naší škole. Děti zkouší pracovat v různých prostředích podle této metodiky a učitelé tak získavají dobrou zpětnou vazbu pro vlastní výuku.
Každá lekce kroužku je rozdělena na dvě části. V první se rozvíjí logické myšlení, pozornost, paměť, strategie, taktika a prostorové vnímání u dětí pomocí rébusů, matematických prostředí (metodika prof. Hejného), logických úloh a detektivních příběhů. Ve druhé části lekce hrají děti strategické a logické deskové hry. Každou hodinu jsou děti seznámeny s jednou novou hrou či dalšími pravidly dané hry. Každý měsíc se děti s externím lektorem seznámí s jednou náročnější deskovou hrou.
Na konci pololetí probíhá kroužek speciál, ve kterém děti řeší nejrůznější úkoly ze všech rozvíjených oblastí. Děti většinou vyřeší alespoň 75% úloh, některé děti dokonce vyřeší vše.
darovaci_smlouva_mc_2013.pdf (1.71 MB)
zaverecna_zprava_logika_2013.pdf (2.88 MB)
grant_2014_logika.pdf (1.51 MB)

Foto z kroužku

medium__dsc4969.jpg
medium__dsc4978.jpg
medium__dsc4987.jpg
medium__dsc4994.jpg

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800