Projekty

Integrace dětí

Na OS V Remízku se během necelých dvou let našeho fungování obrátilo již několik rodičů, kteří potřebují zajistit integraci svých dětí do naší školy. Rozhovory s nimi a s dalšími rodiči jsme zjistili, že ne každý se v této složité problematice dobře orientuje. Neví například, jaké jsou možnosti, ale i limity školy. Kam se mohou obrátit a jak získají finanční podporu na péči o své dítě, jak je potřeba se školou spolupracovat, aby výsledkem integrace bylo spokojené dítě i jeho okolí.

Výuka matematiky metodou pana prof. Hejného

V zimě 2012/2013 vznikla iniciativa rodičů z OS V Remízku, jejímž cílem bylo domluvit se s pedagogy a pokusit se zavést vyučování matematiky metodou pana prof. Milana Hejného. Díky chuti vyučujících a vstřícnosti vedení naší školy proběhlo několik vzdělávacích seminářů. Proto se mohou děti, které nastoupily do prvních tříd v září 2013, učit matematiku již podle této metody.

Kultivace prostoru před školou

V roce 2013 jsme se začali zabývat možnostmi kultivace prostoru před hlavní budovou V Remízku i před školičkou Záhorského.

Pages

View My
Stats

Kontakt:

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Email: osvremizku@seznam.cz
Číslo účtu: 2842536329/0800